มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ออกแนะแนวทางการศึกษา ณ โรงเรียนวัฒนานคร และโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา จ.สระแก้ว

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ออกแนะแนวทางการศึกษา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนวัฒนานคร และโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา จ.สระแก้ว โดยได้แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัยให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการสมัครเข้าศึกษาต่อและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพแก่นักเรียนต่อไปในอนาคต

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *