มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

กิจกรรมชีวิตเด็กหอ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยคณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัยจัดกิจกรรมการใช้ชีวิตเด็กหอขึ้น โดยมีการชี้แจงกิจกรรมชีวิตเด็กหอ กิจกรรมตลาดสด นครนายก กิจกรรม cooking ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้เรียนรู้การดำเนินชีวิตด้วยตนเอง ประหยัด อดทน เห็นความสำคัญและคุณค่าของเงิน เป็นการฝึกความสามัคคีและการทำงานร่วมกันเป็นทีม ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *