โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดกิจกรรมรำลึกถึงคุณยายละออ หลิมเซ่งไถ่ ซึ่งเป็นผู้บริจาคเงินสร้างอาคารเรียน (ตึกละอออุทิศ) ให้ทางโรงเรียน โดยมีกิจกรรมการตักบาตรอาหารแห้ง และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาขึ้น ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 8.00-11.00 น. ณ ลานหน้าเอนกประสงค์หน้าโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก