มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

กิจกรรมสัปดาห์ปลอดภัย/ซ้อมป้องกันอัคคีภัย

ดับเพลิง24สค._1

ดับเพลิง24สค._2

ดับเพลิง24สค._3

ดับเพลิง24สค._4

ดับเพลิง24สค._5

ดับเพลิง24สค._6

ดับเพลิง24สค._7

ดับเพลิง24สค._8

ดับเพลิง24สค._9

ดับเพลิง24สค._10

ดับเพลิง24สค._11

ดับเพลิง24สค._12

ดับเพลิง24สค._13

ดับเพลิง24สค._14

ดับเพลิง24สค._15

ดับเพลิง24สค._16

ดับเพลิง24สค._17

ดับเพลิง24สค._18

ดับเพลิง24สค._19

ดับเพลิง24สค._20

ดับเพลิง24สค._21

ดับเพลิง24สค._22

ดับเพลิง24สค._23

ดับเพลิง24สค._24

ดับเพลิง24สค._25

ดับเพลิง24สค._26

ดับเพลิง24สค._27

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดกิจกรรมสัปดาห์ปลอดภัย/ซ้อมป้องกันอัคคีภัย โดยได้รับเกียรติจากครูวีระสิทธิ์ ทองประเสริฐ ในกิจกรรมชวนน้องร้องเพลงอันตรายใกล้ตัว พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานป้องกันสาธารณภัย เทศบาลเมืองนครนายก ให้เกียรติมาบรรยายอันตรายจากเพลิงไหม้ และการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้ พร้อมทั้งสาธิตการดับเพลิง ณ ห้องขจร 652 และลานหน้าอาคารเรียน

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *