มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และสายบริการ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และสายบริการเพื่อปรับเปลี่ยนตำแหน่งบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รอบ 1 (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2561) วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสระว่ายน้ำ ชั้น 1

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *