มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

คณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อ มสด. สุพรรณบุรี เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์ฯ นครนายก และประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อฯ ครั้งที่ 1/2562

คณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก และร่วมประชุมหารือด้านความร่วมมือในการจัดส่งอาจารย์อาสาสมัครชาวจีนมาช่วยสอนภาษาจีน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นครนายก ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมขจร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก พร้อมกันนี้คณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อฯ ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2562 โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องราวินทรา จันทรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *