มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ Coaching Team ของสถานศึกษาจังหวัดนครนายก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ Coaching Team ของสถานศึกษาจังหวัดนครนายก ประกอบการขอรับงบประมาณโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 เพื่อสร้างพลเมืองดีสู่สังคม วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมบรรณสารประสิทธิ์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *