มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “กิจกรรมพัฒนาสมองสำหรับเด็กปฐมวัย”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “กิจกรรมพัฒนาสมองสำหรับเด็กปฐมวัย” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัชราภรณ์ พุทธิกุล ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นวิทยากร เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ความเข้าใจ และกระบวนการคิดให้แก่นักศึกษา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง 532

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *