มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ร่วมกับคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จัดโครงการ Happy Kids With Recreation

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ร่วมกับคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ ภาควิชาสันทนาการ จัดโครงการ Happy Kids With Recreation เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนพัฒนาการด้านต่างๆอย่างสมวัย ผ่านกิจกรรมนันทนาการประเภทต่างๆ อาทิ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (Fun for kids) กิจกรรมฐานการเรียนรู้ กิจกรรมการแสดงนิทาน และกิจกรรมการแสดงชุด Frozen the musical เป็นต้น ในวันที่ 25 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก

cr.โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *