มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดโครงการละออพลัส LA-OR Plus

สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดโครงการละออพลัส LA-OR Plus นำโดย ดร.สุวิชชา เนียมสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์ ขึ้นกล่าวแนะนำโครงการ โดยละออพลัสเป็นหลักสูตรเฉพาะของโรงเรียนที่ปรับจากโครงสร้างหลักสูตรพื้นฐาน เน้นการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ โดยการนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชามาเสริมในหลักสูตร ทุกกิจกรรมเน้นการใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด ครูประจำชั้นเป็นครูชาวต่างชาติและมีประสบการณ์เป็นครูเด็กเล็ก ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *