มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้าร่วมการอบรม “โครงการพัฒนาเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ (ครูอาสา ประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 1 พิมพ์นิยม) ประจำปี 2562 โดยมี นายณัฐพงษ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีและร่วมเสวนาให้ข้อมูลกับคณะผู้เข้าอบรมทุกท่าน ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ วังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
นอกจากนี้ยังมีวิทยากรอีกมากมายที่มาร่วมวงการเสวนาให้ความรู้ในครั้งนี้