มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย English Discoveries Online และสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

          สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย English Discoveries Online และสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ( Placement Test )
แก่นักศึกษารหัส 62 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 30 คนในวันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 10.00 -12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา
นอกที่ตั้งนครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *