มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ร่วมการประชุม คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 4 / 2563

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 4 / 2563 โดยเป็นการร่วมประชุมในหัวข้อเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาของจังหวัดนครนายกเพื่อตอบรับกับนโยบายการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครนายก ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *