มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ศูนย์ ฯ นครนายก เข้าร่วมจัดประชุม “กำกับติดตามการดำเนินงานศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ตรังและนครนายก”

“กำกับติดตามการดำเนินงานศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ตรังและนครนายก”

ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นางธมลวรรณ เปรมศรี รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ อาจารย์และคณะ ร่วมจัดประชุม “กำกับติดตามการดำเนินงานศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ตรังและนครนายก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง พรมมูล ที่ปรึกษาอธิการบดีเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *