มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดกิจกรรมส่งมอบกล่อง การเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมส่งมอบกล่องการเรียนรู้ Hybrid Learning Box กิจกรรม Online Learning Journey สื่อการสอนยุคโควิด 19 ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โดยแบ่งการส่งมอบออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ การส่งมอบถึงบ้านนักเรียน การจัดส่งทางไปรษณีย์และการเดินทางมารับที่โรงเรียนด้วยตนเอง ทั้งนี้แนวทางปฏิบัติได้ใช้มาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างเคร่งครัด  เพื่อให้นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ตามแนวทางการศึกษาทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2564

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *