มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ศูนย์ ฯ นครนายก ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการสวนเกษตรปลอดภัยจากใจคุณครู ณ หอพักมหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก

ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ พร้อมบุคลากร ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการสวนเกษตรปลอดภัยจากใจคุณครู เพื่อผลักดันให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัวและพืชผลทางการเกษตร เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารและเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีเกษตรกรให้กับนักศึกษาอีกด้วย ณ หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *