มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในกิจกรรม Hybrid Learning box หัวข้อ วิทยาศาสตร์รอบตัว : พืชปริศนา (Planting mystery seeds สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 3)

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์เผยแพร่ความรู้ ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  ในกิจกรรม  Hybrid Learning box หัวข้อ วิทยาศาสตร์รอบตัว : พืชปริศนา (Planting mystery seeds สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 3) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร ณ สวนเกษตรปลอดภัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จังหวัดปราจีนบุรี
ในวันที่ 9 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *