มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ศูนย์ ฯ นครนายก จัดกิจกรรม “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทยลอยกระทง ประจำปี 2564 ”

ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทยลอยกระทง ประจำปี 2564” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิเช่น กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุที่มีภายในรั้วหอพัก กิจกรรมการละเล่นไทยและกิจกรรมประกวดนางนพมาศ พร้อมซุ้มอาหารภายในงานอีกมากมายโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักกิจการพิเศษ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 20.00 น. ณ บริเวณลานกิจกรรมหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *