มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก พานักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 15

ศูนย์การศึกษานครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดยอาจารย์ประจำหลักสูตรพานักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศึกษาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้าร่วมโครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 15 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ ในการนำเสนอผลงานวิจัย และนำข้อเสนอแนะจากการเข้าร่วมมาพัฒนาความรู้มากยิ่งขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *