มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2565 ในหัวข้อ “สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล​​”

ในวันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 15.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำโดยอาจารย์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2565 ในหัวข้อ “สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล​” ให้แก่นักศึกษาชั้นปี 4 และ 5 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก

 

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *