มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายกต้อนรับ ดร.ชัยชนะ โพธิวาระ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านเทคโนโลยีศูนย์การศึกษาและคณะลงพื้นที่เพื่อสำรวจแหล่งการเรียนรู้ OWL (One World Library)

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 14.00 น. ดร.ชัยชนะ โพธิวาระ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านเทคโนโลยีศูนย์การศึกษาและคณะลงพื้นที่เพื่อสำรวจแหล่งการเรียนรู้ OWL (One World Library) ด้านเครือข่ายเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีผู้บริหารและบุคลากรศูนย์การศึกษา นครนายก เข้าร่วมรับฟังนโยบาย ณ ห้องประชุมขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก และได้มีการออกสำรวจข้อมูล ณ หอพักนักศึกษา และศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัยและนันทนาการ จังหวัดปราจีน

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *