มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการบริการวิชาการ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการบริการวิชาการ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยมี นางธมลวรรณ เปรมศรี รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา นครนายก บุคลากร อาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร จังหวัดนครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *