มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ในรายวิชาคหกรรมศาสตร์สำหรับครูปฐมวัย ได้จัดกิจกรรม “การดูแลและซ่อมแซมเสื้อผ้า” ให้แก่นักศึกษา

ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ในรายวิชาคหกรรม ศาสตร์สำหรับครูปฐมวัย ได้จัดกิจกรรม “การดูแลและซ่อมแซมเสื้อผ้า” โดยได้รับเกียรติจาก คุณฉวีวรรณ ปิยะจิตติ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้และสอนเย็บผ้าแบบต่างๆ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *