มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษา นครนายก นำนักศึกษาร่วมทำกิจกรรม “เจริญธรรมเจริญใจ” ณ วัดเสาธงทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ในวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2566 เวลา 04:00 – 16:00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและสาขาการประถมศึกษา พานักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม“เจริญธรรมเจริญใจ” โดยร่วมทำกิจกรรมกับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ณ วัดเสาธงทอง ต.มดแดง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *