มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำเสนอแนวทางการนิเทศ แบบออนไลน์ เรื่องการศึกษาประสิทธิภาพระบบการนิเทศแบบออนไลน์เพื่อพัฒนา ครูปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตภาคตะวันออก ๒

ในวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำเสนอแนวทางการนิเทศแบบออนไลน์  เรื่องการศึกษาประสิทธิภาพระบบการนิเทศแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตภาคตะวันออก 2 ให้กับศึกษาธิการจังหวัดนครนายก และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนครนายกในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *