มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์การศึกษา นครนายก กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคพิชิต TOEIC : เรียน TOEIC อย่างไรให้สนุกและประสบความสำเร็จ (ครั้งที่ 3)

ในวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 – 15.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายกจัด “โครงการการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์การศึกษา นครนายก กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคพิชิต TOEIC : เรียน TOEIC อย่างไรให้สนุกและประสบความสำเร็จ ของศูนย์การศึกษา นครนายก ครั้งที่ 3 ขั้นตอนการสอน TOEIC ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง (ตารางเรียน/เวลา/การทำ pretest-posttest)” โดยมี อาจารย์เสาวธาร สมานิตย์ ประธานสาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง Mr. Hubert Ruch อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษา นครนายก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกฤตา ฟลอเรนไทน์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในการอบรม ในรูปแบบ ออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *