มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรมนิทานและเพลงส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย ณ โรงเรียนวัดสันติวัฒนาราม(สมบุญประชาสรรค์)

ในวันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรมนิทานและเพลงส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย บูรณาการรายวิชาสื่อ ของเล่น และการดูแลเด็กในยุคดิจิทัล วิชาศิลปะ ดนตรี และลีลาสำหรับเด็กปฐมวัย และวิชาภาษาพาเพลิน โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ณ โรงเรียนวัดสันติวัฒนาราม(สมบุญประชาสรรค์)

 

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *