มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ร่วมฟังประชุมชี้แจง รายละเอียดโครงการ “นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิชาชีพครูประถมศึกษา”

ในวันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ลำปาง นำโดย อาจารย์พวงผกา ปวีณบำเพ็ญ และคณาจารย์ในสังกัดคณะครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษา ลำปาง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียด โครงการ“นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนา สมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิชาชีพครูประถมศึกษา” โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *