มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการ ครูอาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรมแต้มสี เติมฝัน แบ่งปันความสุข โรงเรียนวัดสะพาน (ศิษย์สมพงษ์อุทิศ) จังหวัดนครนายก

ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นำโดย รองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร. มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา นครนายก และตัวแทนจากหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดนครนายก ร่วมเปิดงานกิจกรรม ครูอาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรมแต้มสี เติมฝัน แบ่งปันความสุข และมอบสื่อการสอน ของที่ระลึก และเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสะพาน (ศิษย์สมพงษ์อุทิศ) จังหวัดนครนายก โดยมี อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาจากกรุงเทพมหานคร สุพรรณบุรี ลำปาง และนครนายก ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน จัดฐานกิจกรรมคณิตศาสตร์และนิทาน และซ่อมแซม ทาสีอุปกรณ์เครื่องเล่นให้แก่โรงเรียน

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *