มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรม “วัยใส ใส่ใจเพศศึกษา”

ในวันที่ 23 มิถุนายน 2566  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรมวัยใส ใส่ใจเพศศึกษา ให้กับนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา ในชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ฝากจิต รัตนปัญญากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษา นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *