มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรมอบรมในหัวข้อ “ประกันคุณภาพทางการศึกษาที่นักศึกษาควรรู้ “

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรมอบรมในหัวข้อ “ประกันคุณภาพทางการศึกษาที่นักศึกษาควรรู้” ให้กับคณะกรรมการนักศึกษาและนักศึกษาที่สนใจ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิราภรณ์ ยกอินทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านประกันคุณภาพทางการศึกษา เป็นวิทยากร ให้ความรู้กับนักศึกษา ณ ห้อง 551 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษา นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *