มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำนักศึกษาเข้าศึกษา สังเกต เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก

ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำโดยอาจารย์‪ดนยา อินจำปา‬ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาการศึกษาพิเศษ พานักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้าศึกษา สังเกตเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมในรายวิชาการศึกษาพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก

 

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *