มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายกเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครนายก และสร้างการรับรู้/ความเข้าใจแผน พัฒนาการศึกษาจังหวัดนครนายก ระยะ 5 ปี (พ.ศ 2566 – 2570)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครนายก และสร้างการรับรู้/ความเข้าใจแผน พัฒนาการศึกษาจังหวัดนครนายก ระยะ 5 ปี (พ.ศ 2566 – 2570) โดยมีนายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธี ภายในงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ได้มีการจัดแสดงบูธผลงาน นำเสนอกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม โครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัยและนันทนาการ และตัวอย่างผลงานสื่อจากนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยและสาขาประถมศึกษา ในวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมนครนายกวิทยาคม (101) โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *