มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายกจัดกิจกรรมโครงการ“การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกษตรปลอดภัยเป็นฐานให้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก และโรงเรียนภายในจังหวัดปราจีนบุรี”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำโดย คณะอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษาจัดกิจกรรมโครงการ “การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกษตรปลอดภัยเป็นฐานให้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก และโรงเรียนภายในจังหวัดปราจีนบุรี” ให้แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง จำนวน 60 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ด้านเกษตรปลอดภัยให้กับนักเรียน นักศึกษา และชุมชน หรือผู้ที่สนใจทั่วไป และเป็นแหล่งกิจกรรมนันทนาการสาหรับเด็กในโรงเรียนและพื้นที่ใกล้เคียง ในการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนอกห้องเรียน และได้การลงมือปฏิบัติจริง ในวันที่ 28 กันยายน 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัยและนันทนาการ จังหวัดปราจีนบุรี

 

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *