มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดการอบรมในหัวข้อ “การเขียนแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย” ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดการอบรมในหัวข้อ“การเขียน แผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย” ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ในรายวิชา ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนปฐมวัย และ รายวิชาการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจากคุณครูวรางคณา วิงวร และคุณครูวัลยา โฉมทนงค์ คุณครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องเรียน 551 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *