มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการประถมศึกษา เข้าศึกษาสังเกตเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำโดยอาจารย์ ดร. ดนยา อินจำปา และอาจารย์ฉัตรทราวดี บุญถนอม นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา บูรณาการรายวิชาการศึกษาพิเศษ จำนวน 30 คน เข้าศึกษาสังเกตเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก

 

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *