มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยจัดการสัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ครั้งที่ 1)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก โดยหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ดำเนินการจัดการสัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ครั้งที่ 1) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 15 คน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ ฐิติเพชรกุล เป็นวิทยากรในหัวข้อ “Coding สำหรับเด็กปฐมวัยกับการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา” ฝึกปฏิบัติให้นักศึกษารู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม Coding สำหรับเด็กปฐมวัย ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องเรียน 553 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *