มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรม “เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น”

ในวันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ในรายวิชาคหกรรมศาสตร์สำหรับครูปฐมวัย ได้จัดกิจกรรม “เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น” โดยได้รับเกียรติจาก ครูฉวีวรรณ ปิยะจิตติ (ข้าราชการบำนาญ) เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้และสอนเทคนิคการเย็บผ้าแบบต่างๆ และฝึกปฏิบัติเย็บลวดลายบนผ้ากันเปื้อน แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *