มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรม “สุขภาวะดี ชีวีมีสุข : ฐาน CIRCUIT TRAINING”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรม “สุขภาวะดี ชีวีมีสุข : ฐาน CIRCUIT TRAINING” ซึ่งเป็นการออกกำลังกายแบบยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ เป็นกิจกรรมออกกำลังกายแบบหนักสลับเบา ในการออกกำลังกาย โดยมีบุคลลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 10 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *