มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก พานักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมให้แก่เด็กระดับชั้นอนุบาล 2 – 3 โรงเรียนอนุบาลคุณากร จังหวัดนครนายก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก พานักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ในรายวิชาการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย เข้าจัดกิจกรรมให้แก่เด็กระดับชั้นอนุบาล 2 – 3 โรงเรียนอนุบาลคุณากร จังหวัดนครนายก เพื่อนำเสนอผลการประเมินให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย และฝึกให้นักศึกษาประเมินพัฒนาการเด็กในสถานศึกษาปฐมวัย เพื่อเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง มุ่งเน้นผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน ในวันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 08.00 – 11.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลคุณากร จังหวัดนครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *