มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรมห้องเรียนสร้างสรรค์ สารพันอาหารเพื่อน้อง ให้เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าข่อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังตูม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังไทร

ในวันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 2 จำนวน 15 คน ในรายวิชา โภชนาการและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย และ รายวิชาคหกรรมศาสตร์สำหรับครูปฐมวัย จัดกิจกรรม ห้องเรียนสร้างสรรค์ สารพันอาหารเพื่อน้อง ให้เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าข่อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังตูม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังไทร ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าข่อย จังหวัดนครนายก

 

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *