มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำโดย อาจารย์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567) ให้แก่นักศึกษาระดับชั้นปี 4 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องเรียน 553 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก

 

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *