เมื่อวันที่ 6 มกราคม 57 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ได้จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตร ร่วมกับ โรงเรียนเทคโนโลยี วีรพัฒน์ โดยมี อ.พรใจ แก้วสุข และ คณะ