วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีคุณครูศรชัย อุตสีนอก ครูใหญ่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ อาคารประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก