มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรมการอบรมในหัวข้อ”การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบโฟนิกส์”

ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรมการอบรมในหัวข้อ”การพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการสอนแบบโฟนิกส์” และได้รับเกียรติจาก อาจารย์รวี ศิริปริชยากร เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในการอบรม โดยในการอบรมมีนักศึกษาและศิษย์เก่าให้ความสนใจเข้าอบรมเป็นอย่างมาก ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *