มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการพัฒนาโจทย์วิจัย ภายใต้แผนงานวิจัย: การพัฒนาเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พื้นที่จังหวัดนครนายก

สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการพัฒนาโจทย์วิจัยภายใต้แผนงานวิจัย: การพัฒนาเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยการลงพื้นที่จังหวัดนครนายก เพื่อระดมความคิดจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดนครนายก ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ภาคีเครือข่ายภาควิชาการในจังหวัดนครนายก ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *