มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ลงสำรวจพื้นที่และปรึกษาหารือ แนวทางการดำเนินงาน ศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัยและนันทนาการ จังหวัดปราจีนบุรี

นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ลงสำรวจพื้นที่และปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงาน ศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัยและนันทนาการ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา นครนายก นำเสนอบรรยายประวัติความเป็นมาของศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัยและนันทนาการจังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัยและนันทนาการ จังหวัดปราจีนบุรี

 

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *