มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ห้องสมุด ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

ห้องสมุด ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

 

[wds id=”6″]

 

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์ 08.00น. – 17.00น.

  ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

ระเบียบการใช้บริการ : ระเบียบการยืม-คืน หนังสือ

 

 

ทรัพยากรที่ให้บริการ :

          ห้องสมุดใช้ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress Classification) เรียกย่อๆ ว่า L.C. เป็นระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือในห้องสมุดที่นิยมในหอสมุดขนาดใหญ่ที่มีหนังสือเฉพาะสาขาอยู่เป็นจำนวนมาก ประกอบด้วยหนังสือในหมวดต่างๆ ดังนี้

 

หมวดหนังสือ

A

ความรู้ทั่วไป (General Work)

B

ปรัชญา จิตวิทยา ศาสนา (Philosophy, Psychology, Religion)

C

ศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ (Auxiliary Sciences of History)

D

ประวัติศาสตร์ทั่วไปและโลกเก่า (History:General)         

E-F

ประวัติศาสตร์อเมริกา (History:America (Western Hemisphere))           

G

ภูมิศาสตร์ แผนที่ มานุษยวิทยา นันทนาการ (Geography, Maps, Anthropology, Recreation)

H

สังคมศาสตร์ (Social Sciences)       

J

รัฐศาสตร์ (Political Science)

K

กฎหมาย (Law)   

L

การศึกษา (Education)

M

ดนตรี (Music)

N

วิจิตรศิลป์ (Fine Arts)

P

ภาษาศาสตร์ วรรณกรรม (Linguistics, Literature)

Q

วิทยาศาสตร์ (Science)

R

แพทยศาสตร์ (Medicine)

S

เกษตรศาสตร์ (Agriculture)

T

เทคโนโลยี (Technology)

U

วิทยาการทหาร (Military Science)

V

นาวิกศาสตร์ (Naval Science)

Z

บรรณานุกรม บรรณารักษศาสตร์ (Bibliography, Library Science)

 

 

ยินดีต้อนรับ

 

[wds id=”7″]

 

 

ติดต่อเรา :

เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ  นายฉัตรชัย  ต้นมงคลวัฒนา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

เบอร์โทรศัพท์: 037-321590 ต่อ 6407

 website : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

Loading