มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Chinese (Simplified)EnglishThai
Previous
Next

นโยบายและมุมมองอธิการบดี

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก

มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

เรื่องน่ารู้ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก

เกษตรปลอดภัย : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก

คู่มือสถานศึกษาปลอดภัย

ข่าวสาร / กิจกรรม

คณะผู้วิจัยจากโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และคณะผู้วิจัยจาก ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการวิจัย เรื่องการจัดการห่วงโซ่คุณค่าของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนฐานของวิถีชีวิตเกษตรกรรูปแบบใหม่ จังหวัดนครนายก

รายละเอียด »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์การศึกษา นครนายก กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคพิชิต TOEIC : เรียน TOEIC อย่างไรให้สนุกและประสบความสำเร็จ (ครั้งที่ 5)

รายละเอียด »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการ ครูอาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรมแต้มสี เติมฝัน แบ่งปันความสุข โรงเรียนวัดสะพาน (ศิษย์สมพงษ์อุทิศ) จังหวัดนครนายก

รายละเอียด »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการ ครูอาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรมแต้มสี เติมฝัน แบ่งปัน ความสุข ณ โรงเรียนวัดสะพาน (ศิษย์สมพงษ์อุทิศ) จังหวัดนครนายก

รายละเอียด »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับคณะครูผู้วิจัยของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในกิจกรรมประกวดงานวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

รายละเอียด »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์การศึกษา นครนายก กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคพิชิต TOEIC : เรียน TOEIC อย่างไรให้สนุกและประสบความสำเร็จ (ครั้งที่ 4)

รายละเอียด »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ตัวแทนนักศึกษาเข้ารับการประเมินและคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียด »

ติดตามรับชมวิดีโอที่น่าสนใจได้ที่ช่อง Youtube : สวนดุสิต นครนายก