มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Previous
Next

นโยบายและมุมมองอธิการบดี

ข่าวสาร / กิจกรรม

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับกิตติบัตรจากการคัดเลือกว่า “เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี” โดย พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายละเอียด »