มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย

ปรัชญาเป็นศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งที่เป็นเลิศตามความเชี่ยวชาญเพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งที่มีความโดดเด่น (SMART) สามารถแข่งขันได้จัดการศึกษาตามความเชี่ยวชาญ ส่งเสริมการบริการวิชาการ มีความรับผิดชอบต่อสังคม
สร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น และได้รับการยอมรับระดับชาติ

Previous
Next

คุณคือใคร?

ผู้ปกครอง

ศิษย์เก่า

ข่าวสาร / กิจกรรม

สโมสรไลออนส์นครนายกร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดนครนายกร่วมกันจัดการแข่งขันนกกรงหัวจุก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2ประจำปี 2563 เพื่อเป็นทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลัดสูตรศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

รายละเอียด »

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 จากการร่วมแข่งขันออกแบบชุดผ้าไทยในโครงการ “Yong Designer Contest ผ้าไทย ใส่ได้ทุกวัน ไม่มีเบื่อ” โดยกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

รายละเอียด »

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×