มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Previous
Next

นโยบายและมุมมองอธิการบดี

ข่าวสาร / กิจกรรม

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในกิจกรรม Hybrid Learning box หัวข้อ วิทยาศาสตร์รอบตัว : พืชปริศนา (Planting mystery seeds สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 3)

รายละเอียด »

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ได้รับทุนการศึกษาโครงการประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ ในโครงการ “Youngเป็นไทย วัฒนธรรมวิถีใหม่ของวัยรุ่น” โดยกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2564

รายละเอียด »

ติดตามรับชมวิดีโอที่น่าสใจได้ที่ช่อง Youtube : สวนดุสิต นครนายก