มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดประชุมหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 7

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำโดย นางสาวฉัตรทราวดี บุญถนอม พร้อมคณะคณาจารย์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดประชุมหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 7 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ microsoft team

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *